Hegesztőgépek biztonságtechnikai felülvizsgálata

A hegesztőgépek használata során több olyan veszélyforrás áll fenn (áramütés veszélye, felhevült, izzó anyagok okozta tűzveszély, nyomás alatt álló gázpalackok használata, villamos ív káros hatásai, a hegesztés során keletkező gázok, gőzök káros hatásai esetleg robbanás, gyulladás veszélye, stb.) ami igen körültekintő, gondosan megtervezett és folyamatosan felügyelt munkavégzést indokol. Ezen felügyeletek egyik eleme a 143/2004 (XII.22) GKM rendelet mellékleteként hatályba helyezett HEGESZTÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT (továbbiakban HBSZ).

Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendelet hatálya kötelező jelleggel kiterjed:
„minden fémek kötő- és felrakó hegesztő eljárásait, termikus vágását és darabolását, mindezek kézi- és gépesített változatait (a továbbiakban: hegesztés) alkalmazó gazdálkodó szervezetre, ahol a hegesztő tevékenységet szervezett munkavégzés keretében végzik”.

A HBSZ a személyi követelményeken, munkahely kialakításának követelményein, üzembe helyezés, megfelelőség tanúsítás, karbantartási előírásokon és munkavégzésre vonatkozó szabályokon túlmenően, 8. pontjában időszakos ellenőrzési feladatokat is meghatároz. Az előírás szerint az időszakos biztonsági vizsgálatokat arra feljogosított, legalább középfoki szakirányú képesítéssel rendelkező és a szakterületen legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező személy végezheti, akinek a felülvizsgálat eredményét írásban dokumentálnia kell.

A vizsgálatok előírt gyakorisága
Gázhegesztés Villamos ívhegesztők
Pisztoly, égő 1/4 év TIG égő 1 év
Gumitömlő 1/4 év Plazma égő (gépi) 1 év
Biztonsági szerelvény 1/4 év Plazma égő (kézi) 1/2 év
Palack- és vezetéki nyomáscsökkentő 1 év Palack- és vezetéki nyomáscsökkentő 2 év
Acetilénfejlesztő 1 év Transzformátor 1 év
Acetilénfejlesztő 1 év Transzformátor, egyenirányító 1 év
Ellátó vezetékek tömörségi vizsgálata 1 év Kiépített (telepített) hegesztőáram-vezető (test) rendszer 1 év
Ellátó vezetékek szerkezeti vizsgálata 3 év Többmunkahelyes hegesztőgép hegesztőáram elosztó rendszere 1 év

Villamos hegesztő munkaeszközök ellenőrzése és vizsgálata

A HBSZ a vizsgálat lefolytatását, vizsgálati szempontokat nem határozza meg egyértelműen, csupán a „vizsgálat terjedjen ki legalább a biztonsági funkciók műkésére és szerkezet épségére” megfogalmazást teszi. A vizsgálat tényleges lefolytatásához, dokumentálásához célszerű ezért az MSZ EN 60974-1:2013 Villamos ívhegesztő berendezések biztonsági követelményei (1. rész Villamos áramforrások), az MSZ EN 60974-4:2017 Ívhegesztő berendezések (4. rész Időszakos ellenőrzések és vizsgálat) és az MSZE 12810 Hegesztés biztonsága. Villamos hegesztő munkaeszközök ellenőrzése és vizsgálata szabványokban foglaltakat figyelembe venni és az alábbi vizsgálatokat elvégezni.

A vizsgálat nem helyettesítheti az előírt villamos hálózat vizsgálatokat (időszakos érintésvédelmi vizsgálat (ÉV mérés), erősáramú berendezések felülvizsgálata (EBF felülvizsgálat)) és a hegesztő munkahely tűz- és balesetvédelmi vizsgálatát, előírt, akkreditált laboratóriumok hatáskörébe rendelt vizsgálatokat, illetve a hegesztőgépek további, - a hegesztési tulajdonságok, beállítási- és mérési pontosságok - ellenőrzésére irányuló minősítő (validálás, kalibrálás) vizsgálatokat.

Hegesztőgépek éves biztonságtechnikai felülvizsgálata

Amennyiben hegesztőgépének Biztonságtechnikai felülvizsgálatát szeretné velünk elvégeztetni, készséggel állunk a rendelkezésére! Az eredményéről minden esetben jegyzőkönyvet készítünk és az alábbi vizsgálatokat végezzük el:

Vissza a cikkekhez